Regeringen lyssnar på fjärrvärmeföretagen

Energiminister Anna-Karin Hatt presenterar idag i en debattartikel regeringens slutsatser från utredningen om tredjepartstillträde med följande remisshantering. I artikeln presenteras ett antal åtgärder som ska stärka fjärrvärmekunderna och förtroendet för fjärrvärmen. Fjärrvärmebranschen ser fram emot att delta aktivt i att utforma kommande regelverk, så att de inte leder till ökad administration och orimliga kostnadsökningar.

- Regeringen har tagit intryck av branschens synpunkter på utredningen och det är bra. Fjärrvärme är en viktig del av det framtida energisystemet och en garant för att resurser som annars går till spillo kommer till användning, säger Ulrika Jardfelt, vd för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

- Vi välkomnar Anna-Karin Hatts ambition att utveckla fjärrvärmen tillsammans med branschens aktörer. Det är också glädjande att ministern har tagit intryck av de initiativ som presenterats från olika företag, både när det gäller ökat kundinflytande och öppna nät.

Svensk Fjärrvärme och kunderna har under ett antal år arbetat med att utforma ett system för frivillig prövning av prisändringar på fjärrvärme. När regeringen nu vill införa en obligatorisk prövning kan den få nytta av erfarenheterna från det arbetet.

- Jag hoppas att regeringen precis som vi tar sikte på en partssammansatt lösning, vilket borde bli mindre kostnadskrävande än ytterligare en myndighetsreglering. Målet måste vara effektiva och enkla regler som gynnar både konsumenter och företag. Vi vill inte se ökad administration utan en lösning som är enkel att överblicka och förstå, säger Ulrika Jardfelt. 

Redan idag samarbetar fjärrvärmeföretag med industrier på omkring 70 orter för att ta till vara på restvärme. Det är mest i Europa och motsvarar uppvärmning av cirka 200 000 småhus.

- Vi ser fram emot en diskussion om hur vi kan ta tillvara mer resurser i samhället, som exempelvis restvärme från industrin. Jag vill dock understryka att det här är komplicerat och att vi inte i dagsläget kan bedöma regeringens förslag i detalj, säger Ulrika Jardfelt

Ytterligare upplysningar:
Annika Johannesson, 0734-252564

Annika Johannesson, 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar