Svensk Fjärrvärme låter blommorna tala i AlmedalenSvensk Fjärrvärme låter blommorna tala i Almedalen I stället för reklam och fina ord, har Svensk Fjärrvärme låtit göra en mer klimatsmart manifestation under Almedalsveckan i Visby. Utanför Wisby Strand Congress & Event har 2000 blomplantor fått bilda en levande logotyp i en cirkel omgärdad av en mur i gotlandssten. Installationen, som gjorts av Arne Persson på Irisdals Blomsterhandel i Visby, finns att beskåda intill Almedalen mot strandpromenaden under politikerveckan. Plantorna kommer sedan att fortsätta att sprida glädje på stadens äldreboenden.
Fler bilder finns på: http://client.holydiver.se Användare: Press, Lösenord: abuhuJuh Fotograf: Danne Pe Svensk Fjärrvärme arrangerar även seminarier under Almedalsveckan. Dels ett seminarium om kraftvärme under energibranschens gemensamma dag Energispektrum den 5 juli, dels seminariet Miljöpolitik på riktigt! onsdagen den 7 juli kl 9.30-11, på Högskolan Gotland, sal E31.

Ytterligare upplysningar: Annika Johannesson, kommunikationschef: 0734-25 25 64

Ett hållbart system för ett hållbart samhälle. Och ett föredöme för resten av världen. Fjärrvärmens omställning från fossila till förnybara bränslen är huvudförklaringen till att Sverige klarat klimatmålen och blivit en förebild för andra länder. En annan fördel är att fjärrvärmen dessutom tar tillvara resurser som annars skulle gå förlorade - som spillvärme från våra industrier, rester från skogsavverkning och annat avfall.
Vi behöver naturligtvis fortsätta att minska utsläppen. Så inför hösten hoppas vi på ett politiskt klimat där framtiden för våra barn är viktigare än nästa valresultat. Det är det enda som håller i längden. Läs mer om fjärrvärme, klimat och miljö på www.fjarrvarme.se.

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.


Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar