Värme från industrin ökar i fjärrvärmenäten

Idag tar fjärrvärmeföretag i Sverige vara på värme från 75 industriföretag, huvudsakligen från basindustri. Totalt levererar industrin nära 4 100 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 205 000 villor.

Den senaste statistiken från Svensk Fjärrvärme visar att värmen från industrin i fjärrvärmenäten ökade från cirka 3 500 GWh (2009) till nära 4 100 GWh (2010). Under 2010 startade ytterligare sex samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrin för att ta vara på den värme som blir över i produktionen, så kallad restvärme eller industriell spillvärme.

– Det är glädjande att andelen restvärme i fjärrvärmenäten ökar. Vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle. Tack vare utbyggda fjärvärmenät är Sverige bäst i klassen på detta område, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.   

Värmen kommer främst från basindustri, exempelvis raffinaderier, kemi-, stål- och pappersindustrier. Som listan nedan visar är det fjärrvärmeföretag i kommuner med tung industri som också har mest restvärme i sina nät.

– Alla tjänar på mer restvärme i fjärrvärmenäten. Undersökningar visar att industrins konkurrenskraft ökar när den kan sälja värme till fjärrvärmeföretagen, samtidigt ger det lägre fjärrvärmepriser för kunderna. Idag står restvärmen för sex procent av värmeproduktionen. Vår prognos är att spillvärmen kommer att öka ytterligare, till 10 procent av den totala produktionen år 2015, säger Ulrika Jardfelt.

Det finns samarbeten mellan industrier och fjärrvärme som inte är med i statistiken. Det beror på att de använder andra sätt att ta tillvara värme från produktion. Ett exempel är Luleå Energi som producerar den mesta av värmen med hjälp av gaser från SSAB, men den processen definieras inte som restvärme i statistiken.

Pressbild:
Högupplöst foto på Ulrika Jardfelt kan du ladda ner här 

Restvärme i fjärrvärmenäten i Sverige (GWh)
2006  3 707
2007  3 839
2008  3 940
2009  3 532
2010  4 098

De tio ledande företagen på industriell restvärme i Sverige
Göteborg Energi AB, Göteborg, Partille, 1106 GWh
Pite Energi AB, Piteå, 319 GWh
Öresundskraft AB, Helsingborg, 296 GWh
Karlshamn Energi AB, Karlshamn, 181 GWh
Gävle Energi AB, Gävle, 178 GWh
Varberg Energi AB, Varberg, 144 GWh
Köpings kommun, Köping, 126 GWh
E.ON Malmö, Malmö, 125 GWh
Oxelö Energi AB, Oxelösund, 116 GWh
Borlänge Energi AB, Borlänge, 115 GWh

Fler fjärrvärmeföretag med intressanta spillvärmesamarbeten

Jönköping Energi
tar spillvärme både från pappersbruk och två kommunala reningsverk.
Presskontakt: Ulrika Gotthardsson, Informationschef, 036-10 83 31 | 070-396 84 66 ulrika.gotthardsson@jonkopingenergi.se

Tekniska Verken Linköping har samarbete med Billerud i Skärblacka.
Kontakt: Mile Elez, divisionschef Energi, Tekniska Verken Linköping, 013-20 81 03.
Eller: Marie Lorentzon, Pressansvarig, 013-20 83 06/070-339 83 06, marie.lorentzon@tekniskaverken.se

Hofors Energi
har goda exempel på samverkan med ortens tunga industri.
Presskontakt: Ingvar Lind, Marknadschef, Värmevärden AB,
0290-765 004/070-720 66 20 ingvar.lind@varmevarden.se

Finspångs Tekniska Verk
har ett aktuellt spillvärmeprojekt tillsammans med SSAB.
Kontakt: Anders Kvist, affärsområdeschef Energi, 0122-85218 /0722-31 78 90, anders.kvist@finspangstekniskaverk.se
Eller: Anette Melander, informatör, 0122-851 77/076-13 40 177
anette.melander@finspangstekniskaverk.se

Linde Energi
har ett spillvärmesamarbete med Korsnäs Frövi AB sedan slutet av 1990-talet. Spill­värme­andelen förra året var ca 90 procent av ett totalt värmebehov på ca 100 GWh.
Kontakt: Jens Isemo, VD, 0581-81047/070-5671878, jens.isemo@lindeenergi.se
Eller: Håkan Ohlsson, Fjärrvärmechef: hakan.ohlsson@lindeenergi.se

Karlstads Energi
har sedan några år ett bra samarbete med Stora Enso på Skoghall.
Kontakt: Mats Preger, vd Karlstads Energi, 054-540 71 30, mats.preger@karlstad.se.
Eller: Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig, Karlstads Energi
054-540 71 17, 0706-19 73 60, peo.ajaxson@karlstad.se

Vattenfall Värme
Flera samarbeten pågår på Vattenfalls fjärrvärmeorter, bland annat värms stora delar av
Vänersborg med spillvärme från Vargön Alloys. Dotterbolaget VB Energi har även de
flera samarbeten kring spillvärme.
Presskontakt: Carina Netterlind, Heat External Communication, 08-739 6350 | 076-103 66 62,
carina.netterlind@vattenfall.com

Annika Johannesson, 0734-25 25 64, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se