Datorns skräp blir värme för hemlösa

Svensk Fjärrvärme lanserar idag en ny digital tjänst som omvandlar skräp på din dator till värme för hemlösa runt om i Sverige. Tjänsten är del i en kampanj för att skapa opinion och informera allmänheten om nyttan med fjärrvärme.

Idag får drygt 4 miljoner svenskar varmvatten och värme från fjärrvärme. Idén med fjärrvärme är att använda resurser som annars skulle gå förlorade, det som andra betraktar som skräp. Mycket av den fjärrvärme som används idag kommer exempelvis från avfall och spill från skogsindustrin. Så blir den enes skräp den andres värme.

- Med kampanjen ”Vi värmer varandra” vill vi öka kunskapen om fjärrvärme. Den digitala papperskorgen är ett led i det. Den gör att även det digitala skräpet kommer till nytta, på samma sätt som det verkliga skräpet när det bränns i ett fjärrvärmeverk, säger Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme.

Genom ett samarbete med samtliga Sveriges stadsmissioner sprids värmen från dem som slänger sitt skräp i Svensk Fjärrvärmes digitala papperskorg till totalt åtta regionala stadsmissioner och deras härbärgen i landet, från norr till söder.

- Idag pratar många om världens sinande resurser. Resurshushållning har blivit en viktig del i arbetet för det hållbara samhället. Fjärrvärme är ett bra sätt att minska resursslöseriet eftersom den kan omvandla samhällets spill till värme för invånarna, säger Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme.

Så fungerar den digitala papperskorgen i kampanjen Vi värmer varandra
På sajten www.vivarmervarandra.se kan besökaren ladda ner ett program som känner av hur många megabyte användaren slänger i sin papperskorg. Programmet omvandlar sedan det digitala ”skräpet” till kilowattimmar. De blir sedan värme som Svensk Fjärrvärme skänker till Stadsmissionerna. 

Användaren har kvar sin vanliga papperskorg, den är lika säker som vanligt, och inget av det som slängs kan ses av någon annan. Genom att använda programmet kan användaren, i realtid, även se hur mycket ”digitalt skräp” som slängts totalt och hur mycket värme det genererat.

Ytterligare upplysningar:
Annika Johannesson, 08-677 27 07
annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning för bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Dokument & länkar