Frannygalan2018


Från vänster: Mikael Holmstrand (ordf Svensk Franchise), Johan Kruse (regionchef Reitan Convenience), Magnus Carlsson (vd Reitan Convenience), Johan Martinsson (vd Svensk Franchise)

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Prenumerera

Relaterade releaser

Pressbyrån är Årets Franchisekedja 2018