Franchisebarometern 2015: Fortsatt stark framtidstro hos svenska franchiseföretag

Framtidstron är fortsatt positiv hos Sveriges franchiseföretag. Det visar en undersökning från HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut). Andelen företag som ser positivt på framtiden är idag 61 procentenheter större än andelen franchiseföretag som är pessimistiska. Förra året var motsvarande siffra 50 och i undersökningen tidigare i år var siffran 60. – Åtta av tio franchiseföretag bedömer att deras omsättning kommer att öka de kommande sex månaderna jämfört med samma period förra året. Det är glädjande siffror och visar att franchise är en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag, säger Johan Martinsson, vd för intresseorganisationen Svensk Franchise.

Franchisebarometern baseras på det sammanvägda resultatet av fyra enkätfrågor beträffande svenska franchisegivares syn på omsättnings- och sysselsättningsutvecklingen i det egna företaget och i branschen som helhet.

– Undersökningen visar att det råder ljusa tider för de svenska franchiseföretagen, precis som det gör för detaljhandeln som helhet. Det hänger sannolikt ihop med ett allmänt bättre konjunkturläge i svensk ekonomi med låga räntor och ett ökat utrymme för konsumtion. Men resultatet visar också att franchise är en företagsform som fortsätter att vara en stor och viktig del för den svenska ekonomin och sysselsättningen i landet.

Enligt HUI Research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 245 miljarder kronor jämfört med 227 miljarder år 2014. År 2013 var omsättningen 215 miljarder kronor. Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag beräknas öka under 2015. Enligt prognoserna från HUI Research kommer 132 000 personer vara anställda jämfört med 125 000 personer år 2014.

– Såväl sysselsättning som omsättning har stigit för varje år under en lång tid och min bedömning är att de siffrorna fortsätter att öka de kommande åren. Ökningen beror främst på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare och som skapar lönsamma företag.

I Franchisebarometern 2015 presenteras också i vilken utsträckning svenska franchiseföretag arbetar med digital marknadsföring och om de har en utarbetad strategi för det digitala arbetet. Undersökningen visar att svenska franchiseföretag överlag anser sig använda digital marknadsföring i relativt hög utsträckning jämfört med andra i branschen och 78 procent av företagen har en uttalad strategi för sitt arbete med digital marknadsföring. Det innebär en ökning med 5 procent jämfört med i våras.

– Det är spännande att se det stora intresset och engagemanget för den här viktiga framtidsfrågan bland våra medlemsföretag. Svensk Franchise samarbetar med flera olika företag, bland annat Google och Blocket, för att öka kunskapen om de digitala verktygens möjligheter bland våra medlemmar. Att det arbetet har givit resultat är glädjande att konstatera. Lika glädjande är det att huvuddelen av de medlemsföretag som idag inte har en strategi för det digitala arbetet ska ta fram en under det kommande året. Det innebär att svenska franchiseföretag är snudd på hundraprocentiga i sitt digitala arbete, säger Johan Martinsson.

För mer information:

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se

www.svenskfranchise.se

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Taggar:

Om oss

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Åtta av tio franchiseföretag bedömer att deras omsättning kommer att öka de kommande sex månaderna jämfört med samma period förra året.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise