Fyra nya priser på Frannygalan 2016

När de svenska franchiseföretagen samlas för den årliga Frannygalan den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm, utses vinnare i fyra helt nya priskategorier. – Tillsammans med våra fyra guldpartners vill vi uppmärksamma fyra olika nyckelområden som stärker franchiseföretagens konkurrenskraft och som är viktiga för att franchising som företagsform fortsätter att växa i Sverige, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

Det fyra nya priskategorierna är ”Årets Franchisetagare i Sverige”, ”Framtidens Franchise”, ”Årets Marknadsföring” och ”Årets Franchisebragd”. Dessutom utser Svensk Franchise ”Årets Franchisekedja”. – Den utmärkelsen tilldelas den franchisekedja som under 2015 bäst lyckats skapa tillväxt och lönsamhet med nöjda franchisetagare och samtidigt fungera som goda ambassadörer för företagsformen, säger Johan Martinsson.

”Årets Franchisetagare i Sverige” delas ut i samarbete med Marginalen Bank till den franchisetagare som lyckats skapa en god lönsamhet i relation till andra företag i branschen. I juryns kriterier ingår bland annat att bedöma franchisetagarens utveckling och entreprenörskap, omsorg om och motivation av sin personal samt samarbetet med andra franchisetagare inom systemet.

Utmärkelsen ”Framtidens Franchise” delas ut i samarbete med SEB och tilldelas den franchisekedja som visat prov på mest nytänkande för att skapa affärsnytta inom ramen för Svensk Franchise etiska regler. Juryn bedömer bland annat franchiseföretagets nytänkande inom digital teknik och nytänkande för att möjliggöra en internationell expansion.

Priset ”Årets Marknadsföring” delas ut i samarbete med digitalbyrån Jajja Media Group och går till den franchisekedja som har den bästa digitala marknadsföringsstrategin och som effektivt samordnar centralt inköpt och lokalt anpassat material. I juryns arbete ingår även att bedöma kreativitet och framgångsrikt utnyttjande av ny teknik i marknadsföringen.

”Årets Franchisebragd” delas ut i samarbete med tjänsteleverantören FranchiseArkitekt och tilldelas en person, företag eller organisation som bidragit till att utveckla franchise i Sverige eller utomlands. Juryn värderar insatser för franchising som har givit eko i samhället och som inneburit en beundransvärd expansion eller förändring under året.

Enligt HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut) omsatte 32 000 svenska franchiseföretag 245 miljarder kronor 2015, och sysselsatte 132 000 personer vilket motsvarar 2,7 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. Omsättningen och antalet sysselsatta stiger varje år samtidigt som antalet konkurser minskar och ligger klart under detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen som helhet.

– Det är glädjande siffror som tydligt visar att franchising är en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag. Samtidigt är det glädjande att konstatera att det inte bara är restauranger och detaljhandel som arbetar med franchise. Allt fler tjänsteproducerande företag inom en rad olika branscher expanderar idag med hjälp av franchising som företagsform, säger Johan Martinsson, vd Svensk Franchise.

För mer information:

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se

www.svenskfranchise.se

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Taggar:

Om oss

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans med våra fyra guldpartners vill vi uppmärksamma fyra olika nyckelområden som stärker franchiseföretagens konkurrenskraft och som är viktiga för att franchising som företagsform fortsätter att växa i Sverige.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise