Blixtindex                                                             Försäljningsutvecklingen i modehandeln, juli 2011

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 8,8 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning med 1,9 procent. Hittills i år, januari-juli, har försäljningen av kläder minskat med 4,4 procent och skoförsäljningen har ökat med 0,8 procent.

  Juli 2011 ackumulerat
Kläder –8,8 % –4,4 %
Skor –1,9 % 0,8 %

Riksbanken lyckas – modehandeln minskade även i juli

Ränteuppgångar, brist på modenyheter och en allmän oro bland konsumenterna fick juli att bli en dålig försäljningsmånad för klädhandeln säger Mikael Sandström, branschordförande i Svensk Handel Stil.

– Dessutom har vi haft två riktigt bra julimånader, sett ur försäljningssynpunkt, bakom oss. De senaste åren har vi haft en draghjälp av den svaga kronan som fick framför allt våra nordiska grannar att spendera sommarsemester och pengar i Sverige. Skohandeln har också haft en rejäl uppgång under lång tid och någonstans går taket för hur mycket skohandeln kan öka.

– Över huvud taget verkar det som konsumenterna håller i plånboken och att besöksfrekvensen i butikerna gått ner och de som handlar köper mindre. Och med tanke på den senaste tidens ekonomiska turbulens är det svårt att tro att hösten kommer att visa en bra utveckling tror Mikael Sandström. Riksbanken har kanske lyckats bättre än de räknat med.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Lars G Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 623, 070-370 27 00

Svensk Handel Stil är ett branschkansli i för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.