Blixtindex för modehandeln juni 2010Juni 2010

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder ökade med 1,4 procent jämfört med samma månad förra året och att försäljningen i skobutikerna ökade med 7,7 procent. Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder ökat med 1,2 procent och skoförsäljningen ökat med 4,5 procent.

Blixtindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.

Juni 2010 ackumulerat Kläder 1,4 % 1,2 % Skor 7,7 % 4,5 %

Mycket starkare än förväntat

– Trots att juni förra året var väldigt stark (+4,3 för kläder och 5,1 för skor) ökade klädhandeln med 1,4 procent och skohandeln med nästan 8 procent, säger Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil.
– Vid årets halvlek kan vi konstatera att försäljningen ökat med 1,2 procent på kläder och hela 4,5 procent för skohandeln vilket kan jämföras med fjolårets motsvarande försäljningstapp på minus 1,2 procent och minus 0,7 procent för kläder respektive skor, vilket är en glädjande utveckling.
– Däremot lär det bli svårt att matcha förra årets enorma juliökning med över tolv procent för kläder och 15 procent för skor, avslutar Mikael Sandström.

_________________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta: Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80 Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18 Marika Metsola Renström, pressassistent Svensk Handel, 010-47 185 38, 0703-11 85 38

Svensk Handel Stil är ett branschkansli inom Svensk Handel för de medlemsföretag som arbetar inom sko- mode- och sporthandeln, cirka 3 000 företag av Svensk Handels totalt 13 000 medlemmar. Branschkansliets verksamhet bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag.
Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Att prenumerera på blixtindex per fax eller e-post kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare på samma företag. Moms tillkommer. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.


Svensk Handel Stil Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Tel 010-47 18 639 Fax 010-47 18 663 www.svenskhandel.se/stil

Dokument & länkar