Blixtindex maj månadFÖR MODEHANDELN Maj 2009

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 6,5 procent jämfört med samma månad förra året och att försäljningen i skobutikerna minskade med 5,5 procent. Hittills i år, januari-maj har försäljningen av kläder minskat med 2,4 procent och skoförsäljningen minskat med 2,0 procent.

Blixtindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.

Maj 2009 ackumulerat Kläder -6,5% -2,4% Skor -5,5% -2,0%

Förväntad nedgång

– Maj förra året var en stark jämförelsemånad med en ökning på över 8 procent för kläder och 9 procent för skor. Den så kallade kalendereffekten med två färre försäljningsdagar minskar dessutom försäljningen med 5,5 procent. Med det som bakgrund är siffrorna inte alarmerade, utan förväntade säger Mikael Sandström branschordförande i Svensk Handel Stil.
– Precis motsatsen gäller för juni. Det var en svag försäljning förra året med minus 12 procent för kläder respektive drygt minus 8 procent för skor. Kalendereffekten är också svagt positiv med en försäljningsdag mer. Så sammantaget bör vi räkna med att modebranschen tar igen maj månads sämre försäljning under juni, tror Mikael Sandström.

_________________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta: Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80 Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18 Linda Hedström, pressansvarig Svensk Handel 010-47 18 547, 070-561 84 56

Svensk Handel Stil är ett branschkansli inom Svensk Handel för de medlemsföretag som arbetar inom sko- mode- och sporthandeln, cirka 3 000 företag av Svensk Handels totalt 13 000 medlemmar. Branschkansliets verksamhet bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag.
Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Att prenumerera på blixtindex per fax eller e-post kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare på samma företag. Moms tillkommer. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.


Svensk Handel Stil Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Tel 08-762 76 94 Fax 08-762 78 66 www.svenskhandel.se/stil

Prenumerera

Dokument & länkar