Stilindex, januari 2013

Tuff start för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,3 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning med 5,1 procent.

Försäljningsutveckling i modehandeln Januari 2013 ackumulerat
Kläder -0,3 % -0,3 %
Skor -5,1 % -5,1 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

­– Efter decembers stora försäljningsökning med 13 procent fick skohandeln ett inte helt oväntat bakslag i januari. Bakslaget kan också bero på en viss brist på reavaror, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Kläder visar ett svagt minus. Januari är en stor reamånad varför en nedgång då inte nödvändigtvis är negativt. En stor försäljningsökning kan även innebära lite för stort realager. Vårkläder har ju en blygsam försäljning i januari, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Dokument & länkar