Stilindex, mars 2012

Kalendereffekt ger skjuts åt modeförsäljningen

Stilindex (tidigare Blixtindex) från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 5,3 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning med 10,4 procent. Hittills i år, januari-mars, har försäljningen av kläder minskat med 0,1 procent och skoförsäljningen har ökat med 9,5 procent.

Korrigering: Kläder korrigeras till -0,1 % för februari 2012.

Försäljningsutveckling i modehandeln Mars 2012 ackumulerat
Kläder 5,3 % -0,1 %
Skor 10,4 % 9,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Skohandeln går fortsatt bra och vårens besök under mars triggade skohandeln extra mycket, säger Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil.

Uppgången av klädförsäljningen kan tyckas vara kraftig men dels är kalendereffekten stor och dels var mars förra året riktigt dålig med ett minus på tio procent. SCB uppger kalenderkorrigeringen till cirka plus 6 procent. Försäljningen blir i så fall -0,6 procent för kläder och +4,5 procent för skor.

– April har en liknande kalenderkorrigering men åt andra hållet på minus 7 procent varför vi kan förvänta oss en svag försäljning i april, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln.
     Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen.
Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research.
     Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar