Stilindex, mars 2013

Förväntad nedgång för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 7,8 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning med 22,8 procent. Hittills i år, januari-mars, har försäljningen av kläder minskat med 4,5 procent och skoförsäljningen har minskat med 14,5 procent.

Försäljningsutveckling i modehandeln Mars 2013 ackumulerat
Kläder -7,8 % -4,5 %
Skor -22,8 % -14,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

­– Flera förklaringar finns för den bedrövliga försäljningen i modehandeln under mars, säger Mikael Sandström, branschordförande i Svensk Handel Stil.

– Påsken är generellt en dålig försäljningsperiod för sällanköpsvaruhandeln, i motsats till livsmedelshandeln. Kalendereffekten genom fler röda dagar minskar försäljningen och lönen kom på måndagen i slutet av månaden medan den förra året utbetalades på fredagen innan. Det gjorde att helgen före påsk också blev en dålig försäljningshelg. Vädret har sannerligen inte hjälp upp försäljningen heller, vilket tydligast syns i skoförsäljningen. Förra året var en stor del av mars varm och vårlik. Slutligen hade mars en tuff jämförelsemånad med ett plus på drygt fem procent för kläder respektive tio procent för skor förra mars.

– Men allt som förklarar mars försäljningsnedgång talar i stället för en bra aprilförsäljning. Fler försäljningsdagar, eftersom påsken förra året låg i april, och en usel jämförelsemånad med en nedgång för kläder på tolv procent och minus 20 procent för skor. Får vi inte vädrets makter emot oss kan jag utlova försäljningsökningar i april säger en trosviss, Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Dokument & länkar