Stilindex, oktober 2013

Oväntad nedgång i oktober

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 2,2 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning med 2,6 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-oktober, har försäljningen av kläder minskat med 1,0 procent. Skoförsäljningen har minskat med 3,5 procent.

Försäljningsutveckling i modehandeln Oktober 2013   ackumulerat
Kläder -2,2 % -1,0 %
Skor -2,6 % -3,5 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

­– Jag var ganska säker på att oktober skulle visa en uppgång efter flera års negativ utveckling men försäljningen klarade inte att kravla sig över minusstrecket, säger Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil. Höstförsäljningen de senaste åren har över huvud taget inte varit bra. Med tanke på en viss ljusning i ekonomin och en bra klädförsäljning april-juli trodde jag på en positiv utveckling för modehandeln men den har hittills uteblivit under hösten.

– Naturligtvis har den extremt varma hösten bidragit till den klena försäljningen, framförallt av vinterjackor och vinterskor, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 610, 070-976 44 20

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel som arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel

Dokument & länkar