Avtal klara för handelns tjänstemän – nya anställningsformen avtalad visstid införs

Efter utdragna förhandlingar har Svensk Handel enats med Unionen och Akademikerförbunden om nya kollektivavtal för handelns cirka 80 000 tjänstemän.  Avtalet följer industrimärket och innehåller bland annat viktiga förändringar i anställningsformerna.

Det har under en längre tid pågått ett intensivt förhandlingsarbete. Nu är parterna överens och kan presentera ett treårigt avtal.

Av den totala nivåhöjningen på 6,5 procent utgör 6,0 procent lön som fördelas med 2,0 procents höjning per år. Parterna har också kommit överens om ytterligare avsättning till deltidspension med totalt 0,5 procent, fördelat med 0,2 procent år 2017 och med 0,3 procent år 2019.

– Efter tuffa och utdragna förhandlingar är vi nöjda med att kunna presentera ett treårigt avtal som följer industrins märke, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Ny anställningsform införs
Förändringstrycket inom handeln är kraftfullt och kollektivavtalen måste moderniseras för att fortsatt vara relevanta. En av de viktigare förändringarna i avtalet är därför att det innehåller en ny anställningsform - avtalad visstid.

– Det nya avtalet tar viktiga steg mot ett moderniserat kollektivavtal som går i takt med samtiden. Anställningsformen avtalad visstid kommer att öka möjligheterna för företagen att anställa och ge bättre förutsättningar att möta kundernas förändrade krav i det skifte som handeln genomgår, säger Tomas Undin.

Avtalet omfattar till exempel administrativ personal på handelsföretagens huvudkontor, respektive butikschefer och personal inom postorder/e-handel. Det nya avtalet löper på tre år från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020.

För intervju eller eventuella frågor:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det nya avtalet tar viktiga steg mot ett moderniserat kollektivavtal som går i takt med samtiden.
Tomas Undin, förhandlingschef Svensk Handel