Blek avslutning på året

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,6 procent i december jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 8,2 procent. Under helåret 2015 har försäljningen av kläder i fackhandeln ökat med 2,0 procent och skoförsäljningen har ökat med 0,4 procent.

 December   Helåret 2015 
Butiker  Kläder  0,6% 2,0%
Skor -8,2% 0,4%

Kommentarer från Svensk Handel Stil:

Det blev en blek decemberavslutning för modehandeln med 0,6 procent för kläder och hela minus 8,2 procent för skor, konstaterar branschordförande för Svensk Handel Stil Mikael Sandström. Helåret visar en liten ökning på 0,4 procent för skohandeln och en relativt stark ökning på 2,0 procent för klädhandeln.

– Det är glädjande eftersom de senaste fem åren varit väldigt tuffa och alla visat nedgångar, med undantag för 2014 med en mycket beskedlig uppgång på 0,1 procent. 2015 års uppgång tror jag beror på att branschen höjt priserna och inte på att volymen ökat.

– Januari bedömer jag kommer att visa på minus för kläder. Den stora försäljningen ligger i den första veckan och där var helgdagarna inte speciellt bra placerade ur försäljningssynpunkt. Januari är ju också en reamånad och branschen har inte samma överlager nu som tidigare år, varför behovet av stora prisnedsättningar inte är lika stort, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Kroon, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar