CSR har blivit en hygienfaktor

Tre av fyra företag inom handeln arbetar med frågor som rör ansvarsfullt företagande, även kallat CSR (Corporate Social Responsibility). Stora handelsföretag lägger mer tid och resurser på frågorna än mindre företag, visar en ny undersökning från Svensk Handel. Bland konsumenter tycker sju av tio att miljöfrågor och socialt ansvarstagande är viktigt när man handlar.

– Numera förväntar sig kunderna att företagen tar ansvar för både miljö och sociala frågor. Företagen lägger allt mer tid och resurser på frågorna som blivit en strategisk fråga som genomsyrar den dagliga verksamheten. Det handlar om allt från miljömärkning och krav på leverantör till butiksmiljö och medarbetarfrågor, säger Ann Christiansson, CSR-ansvarig på Svensk Handel.

De främsta drivkrafterna till att arbeta med ansvarsfullt företagande är att det stärker företagets varumärke, att företaget vill bidra till en hållbar utveckling och att öka antalet nöjda kunder.

I Svensk Handels undersökning svarar en majoritet (57 procent) att arbetet har gett ett positivt resultat för företaget.

– Ett problem för företagen är att nå ut med sitt CSR-arbete. Företagen anser att de kommunicerar vad de gör till kunderna, men konsumenterna tycker att de får för lite information om företagens CSR-arbete, säger Ann Christiansson.

Värt att betala extra för?
Undersökningen visar också att konsumenterna har en delvis inkonsekvent syn på etiska och miljövänliga produkter. Sju av tio konsumenter säger sig vara beredda att betala mer för en vara eller tjänst som är producerad under miljövänliga och etiskt goda förhållanden. Men när konsumenter i en annan fråga ombeds rangordna vad de prioriterar när de handlar hamnar etik och miljö långt ner. Istället är det kvalitet och därefter pris som avgör konsumenternas köpval.

För intervju eller mer information ring gärna:
Ann Christiansson, ansvarig för CSR-frågor, Svensk Handel, 010-471 85 24
Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18 650

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

CSR

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera