Den allmänna oron reflekteras i handeln

Handlarnas framtidstro fortsätter att minska i denna månads Handelsbarometer. Anledningen är att andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka under det kommande kvartalet minskar jämfört med föregående månad. Dessutom är andelen handlare som tror på en försäljningsökning i detaljhandeln som helhet betydligt lägre än föregående månad. Detta bidrar till att Framtidsindikatorn minskar med 14 enheter och landar på minus 14.

– För detaljhandeln är all oro av ondo och påverkar alltid köplusten hos konsumenten. Det är därför inte konstigt att handlarnas framtidstro minskar. Men skatteåterbäring, höstupptakt och skolstart kommer lägligt nu och skulle kunna ge handeln lite ny energi, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, minskar med 4 enheter jämfört med föregående månad och landar på 15 enheter. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

– Att tilltron till den egna butiken trots allt är tämligen hög, beror säkert på att de svenska detaljhandlarna är tämligen vana vid att hantera svängningar och har stor kreativ förmåga att hantera såväl upp- som nedgångar, säger Yvonne Ingman, vice vd, Svensk Handel.

Hela rapporten finns på www.svenskhandel.se

För intervju eller mer information ring gärna:

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010- 47 18 458

Lars G. Ohlsson, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18  623

Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. Ordförande är Christian W Jansson och vd Dag Klackenberg. www.svenskhandel.se

Regeringsgatan 60, 103 29  Stockholm
Tel 010-47 18 500, Fax 010-47 18 865

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar