Dokument: Handelsbarometern september -09



------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/svensk-handel-a/dokument-handelsbarometern-september--0995652

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera