EU-domstolen tvingar ner kortavgifterna

EU-domstolen har i en ny dom slagit fast att kontokortsföretagens avgifter har brutit mot EU:s konkurrensregler. Svensk Handel välkomnar domen.

– Det här är en mycket viktig dom eftersom allt fler betalningar sker med kort i dag. De höga avgifterna på kortbetalningar hämmar handeln vilket drabbar både konsumenterna och tillväxten på den europeiska marknaden, säger Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel.

Tvisten mellan EU och kontokortsföretagen började redan år 2007 då EU-kommissionen slog fast att kontokortsföretaget Mastercards mellanbanksavgifter stred mot EU:s konkurrensregler. Varje år får europeiska konsumenter och företag betala över 80 miljarder kronor för de så kallade mellanbanksavgifter som europeiska banker tar ut. EU ansåg att avgifterna hämmar konkurrensen och utvecklingen på den inre marknaden.

Mastercard överklagade beslutet som nu slutligen, åtta år senare, har fått sin slutliga rättsliga prövning i och med att EU-domstolen avslår Mastercards överklagan.

­– Nu kan vi lägga den här rättsprocessen bakom oss. Därmed kan EU gå vidare med ett nytt regelverk om ett tak för avgifterna för kortbetalningar. Jag förutsätter att den svenska regeringen driver på så att EU-länderna kan enas om ett sådant förslag under hösten. Det skulle leda till stora besparingar för Europas konsumenter och företag, säger Bengt Nilervall.

EU-kommissionens förslag till nytt regelverk, som Svensk Handel står bakom, innebär bland annat:

  • ett tak på förmedlingsavgiften på 0,2 % för debetkort och 0,3 % på kreditkort, med en möjlighet för medlemsländerna att sätta lägre avgifter
  • dock maximalt 7 eurocent för debetkorttransaktioner
  • att även kommersiella kort ska omfattas av denna reglering
  • att implementeringen av dessa avgiftstak, såväl nationella som mellan länder, bör göras inom 6 månader

Mer bakgrundsinformation finns på den europeiska branschorganisationen Eurocommerces hemsida.

Domen från EU-domstolen

För intervju eller mer information ring gärna:

Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel
010-471 85 44

Erik Boman, presschef
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 12 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera