Fler handlare spår minskad försäljning

Förväntningarna på den framtida försäljningsutvecklingen i handeln fortsätter att avta. Det gör att Framtidsindikatorn som mäter handlarnas framtidstro minskar med tre enheter och landar på -20. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för januari.

– Framtidsindikatorn fortsätter att minska. Handlarna spår en svagare försäljningsutveckling jämfört med samma period förra året. Samtidigt tenderar handlarnas framtidstro att ofta vara låg i januari, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Varannan handlare tror att antalet medarbetare i handeln som helhet kommer att minska de kommande tre månaderna. Det hänger samman med handlarnas pessimistiska syn på lönsamheten.

Under förra året minskade handlarnas förväntningar på lönsamheten kraftigt och ligger kvar på låga nivåer.

Kampanjdriven försäljning en realitet
I januari månads Handelsbarometer fick handlarna också svara på frågor om kampanjer. Trenden med kampanjdriven försäljning väntas fortsätta att öka.

Fyra av tio handlare (39 %) räknar med att de kommer att ha fler kampanjer under 2016 jämfört med 2015. Endast var tionde handlare (9 %) tror att kampanjerna blir färre.

– Den kampanjdrivna försäljningen är här för att stanna. Handlarnas utmaning ligger i att anpassa affärsmodellerna för att kunna nå lönsamhet, säger Jonas Arnberg.

Handelsbarometern januari 2016

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 75
Hans Tjernström, pressekreterare Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Den kampanjdrivna försäljningen är här för att stanna. Handlarnas utmaning ligger i att anpassa affärsmodellerna för att kunna nå lönsamhet.
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel