Framtidstron i handeln vänder nedåt

Sjunkande förväntningar inom sällanköpsvaruhandeln och försämrad tro på handelns lönsamhetsutveckling gör att framtidstron i handeln minskar i april. Sammantaget landar Framtidsindikatorn på 99,8 i Handelsbarometern för april månad.

– Handelns lönsamhet påverkas av att branschen står mitt i en kraftfull strukturomvandling med pressade priser och marginaler som följd. Det nya detaljhandelslandskapet erbjuder stora möjligheter men vi ser också att många företag har utmaningar med lönsamheten, säger Karin Johansson, Vd på Svensk Handel.

 Till skillnad från sällanköpshandeln, där tongångarna är dystrare, stiger optimismen hos dagligvaruhandlarna. Nästan varannan dagligvaruhandlare tror på ökad försäljning. En viktig förklaring är påsken.

– Påsken innebär en av årets försäljningstoppar för matbutikerna och det gjuter optimism bland dagligvaruhandlarna, säger Karin Johansson. 

Handlarna har större tro på den egna butiken än för branschen som helhet. Framförallt är det framtidstron kring försäljningsutvecklingen i den egna butiken som lyfter i april månad.

Handelsbarometern april 2017

För intervju eller eventuella frågor:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Handelns lönsamhet påverkas av att branschen står mitt i en kraftfull strukturomvandling med pressade priser och marginaler som följd.
Karin Johansson, Vd Svensk Handel