Handeln ger fart åt turismen

Förra året handlade turister för 77 miljarder kronor i den svenska detaljhandeln. Av turisternas reskassa hamnade 28 procent i handeln. Det gör att lite drygt var tionde krona i detaljhandeln kommer från turismen.

I takt med att turistandet i Sverige ökar växer också shoppingturismens betydelse för handeln. Shoppingturismen utgjorde 12 procent av detaljhandelns omsättning under 2012, visar en rapport från Svensk Handel.

Utländska besökare shoppar ännu mer och lägger nästan halva sin reskassa i detaljhandeln när de besöker Sverige. Något som delvis kan förklaras med den starka gränshandeln med framförallt Norge.    

– Shopping är en allt viktigare del för turismen. Vi har flera handelsplatser som blivit destinationer som drar turister, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

Gekås i Ullared, Lager 157 i Gällstad och gränshandeln i Strömstad är exempel på handelsplatser som lockar långväga besökare.

Detaljhandelns andel av turisternas konsumtion har ökat stadigt under 2000-talet. Från att år 2000 ha legat på 20 procent till att år 2009 uppgå till hela 31 procent. De senaste åren har dock siffran minskat något och landade på 28 procent under 2012.

– Vi ser ett samband mellan finanskrisen och turisters konsumtion i detaljhandeln. Med en stabilare omvärld kommer detaljhandelns andel av konsumtionen sannolikt fortsätta att växa. Samtidigt måste handeln vara vaken på vad turisten efterfrågar, säger Magnus Kroon.

Den nationella strategin för svensk besöksnäring har som mål att fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020. Där ingår shoppingturismen som en viktig del.

Fakta om turismen i Sverige

  • Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med nära fem procent till 275 miljarder kronor.

  • Exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) ökade med 7,5 procent under 2012, till 106,5 miljarder kronor.

  • Exportvärdet av turism var under 2012 mer än det sammanlagda exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans.

  • Utländska turister gav staten ett tillskott på 14,5 miljarder kronor i momsintäkter, vilket var en ökning med 3,6 procent jämfört med 2011.

För intervju eller mer information ring:
Magnus Kroon, utvecklingschef, Svensk Handel, 010-471 85 84, 070-841 68 00
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.