Handeln optimistisk trots rekordvärmenPressmeddelande

Handeln optimistisk trots rekordvärmen

Handelsbarometern för juli visar på en framtidstro till utvecklingen i den egna butiken, men en avvaktande inställning till branschen som helhet under den närmaste perioden. Även om sysselsättningen inom handeln råder viss försiktighet.

Juli månads Handelsbarometer visar att Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med detaljhandeln som helhet, stiger med 11 enheter och landar på 21.

Däremot visar handlarna något minskade förväntningar för detaljhandeln som helhet jämfört med mätningen i juni. Framtidsindikatorn minskar med 8 enheter och landar på 19.

– En viss försiktighet och något avvaktande inställning till handelsutvecklingen kan märkas hos handlarna i juli. Det kan förklaras med Riksbankens aviserade räntehöjningar och ovissheten inför valutgången i höst, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Om vädrets inverkan på handeln, säger Dag Klackenberg följande.

- Handlarna förväntar sig inga rekordstora försäljningsökningar, vilket är ovanligt i detta varma väder. - Efter en rekordvarm inledning av sommaren blir människor efter ett tag trötta på värmen. Det tapp man initialt hade har nu hämtats hem, då köplusten åter infinner sig och man söker sig från badstränderna till butiker, varuhus eller köpcentra, avslutar Dag Klackenberg.

Vad gäller nyanställningar råder försiktighet hos handlarna. Nära nio av tio handlare tror att antalet anställda i den egna verksamheten kommer att vara oförändrat de kommande tre månaderna.

Slutligen tror nära hälften av handlarna, att försäljningen både i den egna butiken och i detalj-handeln i stort kommer att öka under det kommande kvartalet. Dagligvaruhandlarna är mest positiva. Semesterfirare spenderar gärna litet extra pengar på mat under semestern, särskilt när det är bra väder.För eventuella frågor eller intervjuer kontakta: Marika Metsola Renström, pressassistent, Svensk Handel, 010-47 185 38, 0703-11 85 38

Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 010-47 18 500, www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar