Handels kräver 3,8 procent

Svensk Handel har analyserat de krav som Handelsanställdas förbund har lämnat inför årets avtalsförhandlingar. Kraven på löneökningar, mer semester och längre föräldralön innebär en sammanlagd kostnadsökning för detaljhandeln på minst 3,8 procent per år.

– LO har talat om ökningar på 2,8 procent per år vilket är höga krav i dagens pressade konjunkturläge. Nu visar det sig att kraven inom handeln kostar ännu mycket mer – 3,8 procent. Ingen förstår hur facket tror att de pengarna ska trollas fram, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Idag har Svensk Handel träffat motparten Handelsanställdas förbund för den första förhandlingsdagen i årets avtalsförhandlingar. Inför förhandlingarna har Svensk Handel analyserat de krav som motparten har överlämnat.

Handelsanställdas förbund har i enlighet med LO:s gemensamma krav yrkat på löneökningar på 700 kronor och föräldralön i sex månader. Dessutom tillkommer krav på en extra semesterdag.

700 kronor motsvarar en procentuell höjning på 3,25 procent inom detaljhandeln och 2,91 procent inom partihandelsavtalet. Kostnaden för en extra semesterdag motsvarar cirka 0,4 procent av lönesumman. Kostnaden för att införa rätten till sex månaders föräldralön är svårare att beräkna, men uppskattas till cirka 0,2 procent i detaljhandeln. Sammantaget innebär kraven minst 3,8 procent inom detaljhandeln och 3,5 procent i partihandeln.

– Vi kommer erbjuda löneökningar på samma nivå som de exportberoende företagen. Lönerna i handeln kan inte dra iväg på de orimliga nivåer som LO och Handelsanställdas förbund kräver, säger Dag Klackenberg.

För intervjuförfrågningar eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera