Handelsbarometern, augusti -07PressmeddelandeKaxighetsindikatorn ökar kraftigt

Handelsbarometerns augustimätning visar att temperaturen i den heta detaljhandeln inte ser ut att sjunka.

Fyra av tio handlare förutspår att försäljningen i den egna butiken kommer att öka mer än i detaljhandeln i stort och därmed ta marknadsandelar. Handelsbarometerns kaxighetsindikator ökar därmed kraftigt denna månad.

Vad gäller förväntningarna på sysselsättningen i detaljhandeln i stort är dessa fortsatt positiva.

– Vi står inför en höst med osäkerhet både vad gäller räntebesked och eventuella lättnader för företagen. Trots detta kan vi med glädje se att förväntningarna på sysselsättningen inom detaljhandeln är fortsatt positiva, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Augusti är näst efter december, den månad då svenska folket spenderar mest pengar i handeln. Anledningen anses bland annat vara nya varor i butikerna, turister samt nystart inför det kommande arbets- och skolåret.

För mer information se augusti månads Handelsbarometer.

________________________________________________________________________ För eventuella frågor och intervjuer kontakta:

Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16 Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 08-762 77 03, 070-290 23 06 Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 08-762 77 00 Fax 08-762 77 77 www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera