Handelsbarometern oktober, Handlarnas optimism avtar2007-10-15

PressmeddelandeHandlarnas optimism avtar

Handelsbarometern visar att optimismen och självförtroendet hos handlarna sjunker. Även tilltron till nyanställningar i den egna butiken och i den samlade handeln minskar i oktober.

– Vi ser nu ett sviktande självförtroende hos handlarna inför de närmaste månaderna, trots den starka svenska konjunkturen. Det kan bero på varningarna om överhettning, men också på en oro över att toppen nu är nådd. I ett sådant läge känns det mer riskfyllt att nyrekrytera säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Trots detta är tilltron till försäljningsutvecklingen hos handlarna oförändrad. Andelen handlare som tror att försäljningen kommer att öka, både i detaljhandeln i stort och i den egna butiken är 63 procent. Det är därmed fortfarande få handlare som tror att försäljningen kommer att minska.

– Det kan alltså handla om en psykologisk effekt. Därför är det värt att notera att andelen handlare som tror på ökad försäljning de närmaste tre månaderna är fortsatt hög. Endast två procent tror på minskad försäljning i handeln i stort, säger hon.

Hela rapporten finns att läsa i oktober månads Handelsbarometer.________________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta:

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel 08-762 77 03, 070-290 23 06 Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16 Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 08-762 77 00 Fax 08-762 77 77 www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera