Handlarna positiva - både på kort och lång siktPressmeddelandeHandlarna positiva – både på kort och lång sikt

Handlarnas framtidstro är fortsatt positiv, det visar Handelsbarometern för februari. Andelen handlare som förväntar sig att försäljningen i den egna butiken ökar under nästkommande kvartal stiger jämfört med föregående månad. Även andelen handlare som tror på en försäljningsökning i detaljhandeln som helhet ökar något. Detta bidrar till att Framtidsindikatorn ökar.

– Trots vinterkyla hägrar våren runt hörnet. Det ger handeln något att se fram mot vilket avspeglar sig i företagens förväntningar, säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, stiger något jämfört med föregående månad och landar på 9. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

I Handelsbarometern för februari ställdes frågor om vad handlarna tror om handelsåret 2011. En majoritet (57%) av handlarna tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka 2011 jämfört med 2010. Nästan lika många handlare (54%) tror att försäljningen i hela detaljhandeln kommer att öka.

– Konsumenterna går ur sitt ide och ställer om till ljusare säsong vilket gynnar de flesta av handelns branscher, fortsätter Hans Löwlund.

Rapporten över februari månads Handelsbarometer finns på www.svenskhandel.se

______________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta: Hans Löwlund, utvecklingschef Svensk Handel, 070-521 82 00, hans.lowlund@svenskhandel.se Lars G. Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 070-370 27 00, larsg.ohlsson@svenskhandel.se

Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 010-47 18 500, www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.