Handlarna vill ha större löneskillnader

Två tredjedelar av handlarna tycker att lönespridningen i handeln är för liten. De flesta tycker att duktiga medarbetare med ansvarsfulla arbetsuppgifter borde få högre löneökningar.

I månadens Handelsbarometer har handlarna fått svara på frågor om lönerna inom handeln. 80 procent av handlarna vill att duktiga och högpresterande medarbetarna ska få störst löneökningar i framtiden. Endast en procent svarar att unga och nyanställda ska få störst del av kommande lönehöjningar. De flesta handlare svarar också att lägre ingångslöner skulle skapa fler jobb för ungdomar.

– Handlarna vill hellre höja lönerna för dem som är duktiga och tar stort ansvar än för nyanställda. Det är något som vi tar med oss i årets avtalsförhandlingar. Lönespridningen i handeln måste öka. Dessutom riskerar allt för höga ingångslöner att försvåra för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

Uppåt från låg nivå i månadens Handelsbarometer
Handelsbarometern visar att handlarnas framtidstro har stigit sedan förra månaden, men framtidsindikatorn stannar trots det på ett lågt index, -18. Pessimismen är fortfarande stor vad gäller sysselsättningsutvecklingen i handeln. Däremot tror allt fler handlare att försäljningen kommer att öka de kommande tre månaderna.

– Handlarna brukar alltid se en ljusning framåt våren och uppgången beror till stor del på säsongsmässiga variationer. Men tyvärr ligger handlarnas förväntningar vad gäller försäljning och sysselsättning fortfarande på en oroväckande låg nivå, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

För intervjuförfrågningar eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera