Något sviktande framtidstro hos handlarna

Handlarnas framtidstro sjunker något i juli månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, har minskat med sex enheter till nuvarande notering på 1.

– Det har varit några tuffa år för handeln och det finns en medvetenhet hos företagen att konjunkturen kan svänga även om vi går mot ljusare tider. Handlarna har ena foten på bromsen för att ha beredskap. Samtidigt har hushållen pengar att konsumera för. Därför ska handeln inte glömma att gasa också, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

Sedelbytet innebär ökade kostnader
I juli månads Handelsbarometer fick handlarna även svara på frågor om Riksbankens kommande utbyte av sedlar och mynt. 42 procent av handlarna tror att sedelbytet kan medföra ökade kostander för kontanthantering.

40 procent säger att det finns risk för störningar när teknik och apparater måste omanpassas. Nästan lika många (38 procent) uppger att det finns risk för bedrägeriförsök med falska sedlar i samband med utbytet

– Det finns helt klart en osäkerhetskänsla hos många handlare inför sedelbytet. Många av våra medlemmar är oroade att det ska innebära ökade kostnader, säger Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel.

För mer information ring gärna:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50
Magnus Kroon, utvecklingschef, Svensk Handel, 010-471 85 84,  070-841 68 00
Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel, 010-471 85 44, 073-801 85 44

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar