Nya avtal klara i handeln

Idag har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund enats om nya kollektivavtal för över 225 000 anställda i butiker och på lager. Löneavtalen i handeln är i nivå med de nyligen träffade avtalen inom industrin.

De nya avtalen löper på tre år och innebär att medarbetare inom handeln får löneökningar på samma nivå som inom industrin, det vill säga 6,8 procent.

– Löneökningar på 6,8 procent blir tufft för många företag med tanke på det pressade läge som handeln befinner sig i. Men med treåriga avtal får företagen stabila förutsättningar och lugn och ro. Att vi har lyckats sluta avtal utan medling och konfliktvarsel är ett styrkebesked och visar på god samarbetsanda, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

Lönerna inom både detalj- och partihandeln höjs under de tre kommande åren med 560 kr, 560 kr och 580 kr i månadslön för en heltidsanställd. Ingångslönerna höjs inte fullt ut utan endast med 85 procent. 40 procent av löneökningarna fördelas individuellt i lokala potter och 60 procent läggs ut generellt.

I förhandlingarna har även beaktats att de anställda i detalj- och partihandeln kommer att omfattas av den uppgörelse om utbyggd föräldralön till sex månader som Svensk Näringsliv och LO har träffat.

Avtalen löper från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har även kommit överens om regelverket för handelns yrkespraktik för ungdom. Det innebär att de första ungdomarna kan börja sin praktik under hösten 2013.

Flera gemensamma arbetsgrupper ska arbeta vidare med att bland annat utveckla lönesättningen i handeln och att förnya kollektivavtalet för lager och partihandel.

– När det gäller arbetstiderna på lagren hade vi önskat en snabbare förändring. Men en gemensam arbetsgrupp ska under avtalsperioden arbeta för en modernisering av lageravtalet och det är ett viktigt första steg, säger Dag Klackenberg.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg och förhandlingschef Mattias Dahl finns tillgängliga för intervjuer och kommentarer på en pressträff idag, onsdag den 3 april, kl 13.45, i Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60 i Stockholm.

För mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media