Ökad försäljning ger inte ökad lönsamhet

Handelsbarometerns framtidsindikator fortsätter att ge en tudelad bild av handelns framtidsutsikter. Försäljningen väntas öka medan lönsamhet och antal anställda väntas minska. Sammantaget hamnar framtidsindikatorn på -16 för november.

Den annalkande julhandeln spås slå rekord i år igen. Trenden under året talar för att det framförallt är sällanköpsvaruhandeln som gynnas av det låga ränteläget, inflationen och den generellt stabila svenska ekonomin.

-          Vi ser fram emot ett nytt rekord i årets julhandel, låt oss också hoppas på att handelns lönsamhet följer med och inte dras ner av en växande rea- och kampanjbertonad försäljning, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Fler handlare tror att försäljningen kommer att öka än minska, men majoriteten tror att den kommer att ligga still. När det gäller lönsamheten är handlarna pessimistiska. Hela 60 procent tror att lönsamheten i branschen som helhet kommer att minska, medan 42 procent tror att den kommer att minska för den egna butiken. Endast 8 procent kommer att öka antalet nyanställningar medan var fjärde handlare uppger att de kommer att minska antalet anställda.

-          Vi ser att höjningen av arbetsgivaravgiften lett till att fyra av tio handlare minskat antalet arbetade timmar. Den kraftigt höjda kostnaden leder sannolikt också till att man avstår från nyanställningar och till och med drar ned på antalet anställda, säger Jonas Arnberg.

Kontakt:

Markus Friberg
Presschef, Svensk Handel
070 – 261 30 84

Jonas Arnberg
Chefsekonom, Svensk Handel
072 – 571 85 75

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Citat

- Vi ser fram emot ett nytt rekord i årets julhandel, låt oss också hoppas på att handelns lönsamhet följer med och inte dras ner av en växande rea- och kampanjbertonad försäljning
Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel