Ökat intresse för mobilbetalningar

I Handelsbarometern uppger åtta av tio handlare att de är intresserade av nya tekniska betalningslösningar, som att kunna ta betalt via mobiltelefoner. De flesta av handlarna tror att möjligheten att betala med mobilen kommer att finnas i butikerna inom tre år.  

– Intresset för mobilbetalning ökar och handlarna tror på en snabb utveckling de närmaste åren. Vi står inför ett teknikskifte för betalningar som jag tror kommer gynna både kunderna och butikerna, säger Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel.

Störst är intresset bland dagligvaruhandlare och bland dem uppger 13 procent att det redan går att betala med mobilen. Minskad kontanthantering och ökad säkerhet är den främsta fördelen med nya betalsätt, enligt handlarna.

Avvaktande framtidstro i handeln

I april månads Handelsbarometer ligger handlarnas framtidstro kvar på ungefär samma nivå som i mars. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, ökade med 2 enheter till nuvarande notering på 4. I sällanköpsvaruhandeln har optimismen ökar mer än i dagligvaruhandeln och 53 procent tror på en framtida försäljningsökning.

– När hushållen börjar se ljusare på framtiden finns det skäl att vara optimistisk. Handeln är i stort behov av en återhämtning och det är glädjande att en majoritet av handlarna åter tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

För intervju eller mer information ring gärna:

Bengt Nilervall, ansvarig för betalfrågor
010-471 85 44

Yvonne Ingman, vice vd
010-471 85 48

Erik Boman, pressekreterare
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera