Oroande trend bakom ökat antal butiksrån

Under första halvåret i år ökade butiksrånen med 10 procent jämfört med samma period förra året. Svensk Handels rånrapport visar att branscher i handeln som tidigare varit nästan förskonade från butiksrån drabbats i större utsträckning. Även rånen med skjutvapen har ökat.   

För första gången sedan 2009 ökar antalet butiksrån i Sverige. Totalt rapporterades 404 butiksrån in till BRÅ under första halvåret i år. Uppgången kan delvis förklaras med att lågriskbranscher som apotek, elektronik- och modebutiker utsatts för fler rån än tidigare.

– Ökningen av antalet butiksrån är oroväckande. Vi ser att gärningsmännen har gett sig in på nya jaktmarker. Det är viktigt att både bransch och rättsväsende agerar snabbt så att dessa personer avskräcks från fortsatta brott, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Trots detta sker merparten av butiksrånen inom vissa riskbranscher. 30 procent av butiksrånen sker mot livsmedelsbutiker, 12 procent mot guldbutiker och var tionde butiksrån är riktat mot en servicebutik.

I Stockholm och Västra Götaland har butiksrånen minskat något. I Skåne har däremot butiksrånen ökat med 29 procent. Gävleborg, Kalmar och Östergötland är andra områden som drabbats av fler butiksrån än tidigare.

En annan oroväckande trend är att rånen med skjutvapen har ökat med 17 procent.

– Konsekvenserna om man blir upptäckt med ett skarpladdat vapen vid ett butiksrån är inte tillräckligt avskräckande. Butiksrån är ofta ett steg på vägen in i ännu grövre kriminalitet, därför är det särskilt viktigt att gärningsmännen stoppas, säger Per Geijer.

Svensk Handels kartläggning bygger på insamlade uppgifter från 268 av de butiksrån som skedde under första halvåret 2013. Det motsvarar 66 procent av alla butiksrån som rapporterades till BRÅ.

För intervjuer eller mer information kontakta:
Per Geijer, säkerhetschef, 010-471 86 47, 0704-21 70 30
Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.