Pressmedd. Handlarnas självförtroende sjunker någotPressmeddelandeHandlarnas självförtroende sjunker något

Handelsbarometern för september månad visar att handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken sjunker något jämfört med föregående månad. Detta innebär att kaxighetsindikatorn nu minskar med 6 enheter. En majoritet av de tillfrågade spår dock oförändrat rekryteringsbehov.

– Att handlarnas kaxighetsindikator nu sjunker kan bero på att den vikande konjunkturen börjat märkas hos en del handelsföretag. Många konsumenter håller hårdare i plånboken eftersom kostnader för boende och drivmedel ökat betydligt, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

– Konjunkturavmattningen slår i vissa lägen hårdare mot företag än mot konsumenter, eftersom konsumenterna lättare kan minska på sina inköp utan att levnadsstandarden nämnvärt försämras. Företagen däremot, pressas av hård konkurrens om konsumenternas pengar när tiderna blir sämre menar Yvonne Ingman.

På frågan om handlarna märkt en förändring i konsumenternas köpbeteende svarar 30 procent att konsumenterna efterfrågar billigare eller andra alternativ till samma typ av produkter som tidigare.

Månadens Handelsbarometer visar också att 60 procent av de tillfrågade handlarna tycker att turisterna varit viktiga för deras sommarförsäljning.

En stor del av handlarna menar också att skolstarten ökar försäljningen i deras butik.

Mer finns att läsa i september månads Handelsbarometer.

_______________________________________________________________________ För eventuella frågor kontakta: Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16 Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel 08-762 77 03, 070-290 23 06 Svensk Handel Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Telefon 08-762 77 00 Fax 08-762 77 77 www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera