Pressmedd. Medveten shopping allt viktigare för kundernaPressmeddelande 2007-10-23

Medveten shopping allt viktigare för kunderna – trendanalytiker framhåller konsumtion i kombination med välgörenhet

Rosa Lördag, som i år äger rum den 27 oktober, är svenska handlares bidrag till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Under dagen arrangerar köpcentrum, cityföreningar och butiker runt om i landet olika aktiviteter för att samla in pengar till svensk cancerforskning. Och undersökningar gjorda av Trendanalysföretaget BAS Brand Identity och Svensk Handel visar att upplevelser och medveten shopping är vad köparna vill ha.

– Vi shoppar medvetet mer än någonsin, vi handlar ekologiskt och miljömedvetet. Det är inte längre hållbart att shoppa och slänga utan vi vill bidra med något mer. Rosa Lördag känns väldigt spännande och helt rätt utifrån denna utveckling, säger Caroline Björkholm, trendanalytiker på BAS Brand Identity.

Men det är viktigt att det inte blir dyrare för kunden utan att det är butikerna som skänker en del av vinsten. Undersökningarna visar att kunderna blir alltmer skeptiska till det som enbart kommer handlarna tillgodo.

– Svensk Handel är med i Rosa Lördag för att vi tror på att handeln framgångsrikt kan kombinera kommersiell verksamhet med insatser för välgörande ändamål. På så vis tillfredsställs flera önskemål: kunderna får köpa varor, handeln får intäkter och kan på ett enkelt och tilltalande sätt visa att man stödjer angelägna projekt samtidigt som insamlingsorganisationerna får in medel, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

– Handeln utgör ett brett nätverk över hela landet, de möter konsumenterna varje dag och är därför ett stort stöd för oss när vi kommunicerar viktiga budskap. Vi är övertygade om att kunder uppskattar att göra en insats för Cancerfonden i samband med att de handlar, det ser vi inte minst i det ökade intresset för Rosa Lördag varje år, säger Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden.

Rosa Lördag har blivit ett begrepp inom svensk handel och en undersökning utförd av Svensk Handel förra året visar att landets handlare anser att Rosa Lördag är viktigare än Halloween i oktober. http://www.svenskhandel.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=1&directory=99&d ocument=991

För mer information, kontakta: Rebecka Blomberg, pressansvarig Cancerfonden. Tel 08-677 10 38 eller e-post rebecka.blomberg@cancerfonden.se Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel. Tel 08-762 77 50 eller e-post margareta.ternell@svenskhandel.se Caroline Björkholm, trendanalytiker, BAS Brand Identity. E-post caroline@basbrandidentity.se

Ett exempel på ett köpcentrum som gör oktober och Rosa Lördag till en upplevelse är Tumba centrum i Stockholm. Kontakta Isabel Enberg, Tumba centrum, 08- 530 370 80, 070-749 74 15 eller e-post isabel.enberg@tumbacentrum.se www.tumbacentrum.se ____________________________________________________________ _

Cancerfonden är en ideell organisation med tre viktiga uppgifter: att stödja och samordna cancerforskning, att informera om cancer och att ge stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka.

Genom olika former av gåvor från privatpersoner och företag är Cancerfonden den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Cirka 400 forskningsprojekt finansieras via Cancerfonden varje år. Cancerfonden har inga statliga bidrag.

cancerfonden.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera