Pressmeddelande Unga opinionsbildare viktiga för handeln

Att ha kunskap om vilka värderingar som råder hos de unga vuxna är viktigt för handeln. Dagens ungdomsgeneration har stort inflytande över köpkraften. Det konstaterades av Linda Hedström, omvärldsanalytiker på Svensk Handel när hon talade under rubriken ”Koll på kunden” under Handelns Dag i Göteborg.– Unga människor har stor kunskap om varumärken som de gärna delar med sig av till köpstarka kundgrupper med mindre koll, säger Linda Hedström på Svensk Handel. Att de tagit på sig rollen som opinionsbildare gör dem högintressanta för handeln. De påverkar inköp långt över sin egen köpkraft, fortsätter hon.

Att ungdomarna är välinformerade beror på en rad faktorer. De är beresta, välutbildade och dessutom har Internet följt dem genom livet. Vill man nå framgång och vinna gehör hos denna kundgrupp är traditionell reklam meningslöst.

– Den som vill nå unga målgrupper måste göra det på nätet och i butiken. Ärlighet och möjlighet att självförverkliga sig attraherar de unga konsumenterna, säger Linda Hedström, Svensk Handel.

________________________________________________________________________ Förmer information eller intervju ring: Linda Hedström, omvärldsanalytiker Svensk Handel 070 561 84 56 eller Cecilia Sahlsten, presskontakt Svensk Handel 031 62 94 18 eller 0706 66 53 12.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera