Rånutvecklingen oroar

Antalet butiksrån har ökat med åtta procent under årets första kvartal. Även om det är en begränsad tidsperiod finns det anledning till oro, enligt Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Svensk Handel följer varje kvartal upp Brottsförebyggande rådets (brå:s) statistik med en fördjupad analys av utvecklingen för butiksrån.

Guldsmedsbutiker är fortsatt överrepresenterade i rånstatistiken och under januari – mars 2013 har flera grova och uppseendeväckande guldsmedsrån inträffat. En skillnad mot 2012 är att andelen guldsmedsrån i Malmö har ökat kraftigt, även andelen rån i Västra Götalands län har ökat. Mest uppmärksammat har det tragiska rånmordet på en guldsmed i Stockholm varit.

Under första kvartalet 2013 har det inträffat relativt många rån mot apotek i och runt Göteborg.  Under kvartalet har även ett antal rån mot elektronikbutiker utförts där rånbytet i huvudsak har varit mobiltelefoner, läsplattor och datorer.

– Ökningen av butiksrån är oroväckande med tanke på att vi har sett en nedåtgående trend de senaste åren, men det är för tidigt att dra några slutsatser av detta. För butikerna gäller att fortsätta skydda sig mot butiksrånen genom att hålla låga växelkassor och ha god kontroll på kontanthanteringen, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

– För guldsmeder och andra butiker med stöldbegärliga varor är utmaningarna större eftersom säkerhet måste vägas mot behovet av tillgänglighet för kunderna, säger Per Geijer.

För intervjuförfrågningar eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar