Satsning för ökad tillgänglighet i handeln

 

 

Svensk Handel och Konsumentverket gör gemensam satsning för att förbättra tillgängligheten i handeln. Syftet är att ge branschen tips om enkla åtgärder för att öka tillgängligheten för alla kunder. I Sverige har ungefär 1,8 miljoner människor någon typ av funktionsnedsättning.

– Sedan 2001 finns krav på att tillgänglighetsbrister i offentliga miljöer ska åtgärdas. Därför är det viktigt att handeln tar sitt ansvar och förbättrar tillgängligheten, säger Anna-Carin Widmark, expert på tillgänglighetsfrågor på Konsumentverket.

Hinder i butiksmiljön gör det svårt för kunder med funktions­nedsättningar att handla. Det kan röra sig om höga trösklar, tunga dörrar, omarkerade trappor, svårlästa skyltar eller bristande belysning . Svensk Handel och Konsumentverket har därför tillsammans tagit fram utbildnings­­­­materialet ”Butik för alla”. Materialet består av folder, filmer och en webbplattform. Syftet är att sprida kunskap och inspirera handeln till att arbeta för att öka tillgängligheten för alla kunder.

I Sverige har idag ungefär 1,8 miljoner människor någon typ av funktions­nedsättning. Denna grupp har en gemensam köpkraft på drygt 100 miljarder kronor. Att möta dessa kunder rätt är en viktig utmaning för branschen.

– Självklart ska handeln undanröja de hinder som finns i butikerna. Alla ska känna sig välkomna i handeln. God tillgänglighet tjänar både handeln och kunderna på, säger Meta Troell, omvärldsanalytiker på Svensk Handel.

Svensk Handel och Konsumentverket kommer att sprida nya materialet, inte bara till handelns företag utan även till centrumledare i köpcentrum och till kommunala tjänstemän som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

 

För intervju eller mer information ring gärna:

Lars G. Ohlsson, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18 623

Anna-Carin Widmark, expert på tillgänglighetsfrågor, Konsumentverket, 054 – 19 40 69

Meta Troell, omvärldsanalytiker, Svensk Handel, 010-47 18 673

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera