Schyst konkurrens även i torghandeln

Svensk Handel välkomnar det förslag som Skatteverket har skickat in till regeringen om att även torg- och marknadshandel ska omfattas av kassaregisterlagen.

– Vi välkomnar att lagen äntligen kan komma att ändras. Nu är det viktigt att förslaget inte hamnar i en byrålåda i Rosenbad utan snabbt landar på riksdagens bord innan fler seriösa företag blir utkonkurrerade, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

Svensk Handel har länge drivit på för att även torghandel ska omfattas av kravet på certifierade kassaregister. Syftet med lagen är att förebygga skattefusk och att skapa lika och rättvisa spelregler inom handeln.

Det faktum att torg- och marknadshandel hittills har varit undantaget från reglerna har inneburit snedvridna villkor och illojal konkurrens inom bland annat blomsterhandeln.

– Idag sker en tredjedel av blomsterförsäljningen svart och många seriösa blomsterhandlare har redan slagits ut. Därför vill vi att lagen ändras snarast möjligt, säger Rolf Persson, ordförande i Blomsterbranschens Riksorganisation, BRO.

Länk till Skatteverkets pressmeddelande

  • Svarthandeln i torg- och marknadshandeln växer. Konkurrensen blir snedvriden och skapar oro bland handelsföretag som drabbas genom minskade intäkter.
  • Idag sker en tredjedel av handel med blommor svart och seriösa blomsterhandlare slås ut.
  • 300 butiker och 1 000 arbetstillfällen har slagits ut bara inom blomsterhandeln sedan kassalagen trädde i kraft.
  • Om ingen lagändring sker förrän 2013 hotas ytterligare 400 butiker och 2 000 arbetstillfällen.
  • Staten tappar 400 miljoner i moms varje år.

För intervjuer eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Rolf Persson, ordförande Blomsterbranschens Riksorganisation, BRO
070-741 67 33

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera