Shoppingturismen allt viktigare för Sveriges ekonomi och tillväxt.

Turisternas konsumtion ökar stadigt och under 2010 stod besöksnäringen för ett större exportvärde än järn- och stålindustrin. De utländska besökarnas konsumtion i Sverige ökade med 1,7 procent till drygt 87 miljarder kronor. Statskassan fick ett tillskott på närmare 13 miljarder kronor i momsintäkter från utländska besökare i Sverige.

– För detaljhandeln är turisterna en viktig intäktskälla. Drygt var tionde krona i Sveriges alla butiker kommer från turismen. Turisterna lägger 30 procent av sin reskassa på shopping, vilket är mer än de spenderar på boende, restauranger och transporter, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

I juli 2010 presenterades den nya nationella strategin för besöksnäringen ”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring” Målet är att svensk turism år 2020 ska omsätta 500 miljarder och ha en sysselsättning motsvarande 300 000 årsverken, samt ett exportvärde på 250 miljarder kronor. Besöksnäringen är en ny, betydelsefull svensk basnäring.

– Handeln är därför en självklar del av besöksnäringen och Svensk Handel har en aktiv roll i turismfrågor. Vi samarbetar med andra organisationer och företag genom bland annat ägarskapet i Svensk Turism AB, som äger halva Visit Sweden tillsammans med staten, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Hela rapporten finns på www.svenskhandel.se

För intervju eller mer information ring gärna:

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010- 47 18 458

Lars G. Ohlsson, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18  623

 

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera