Stark modemånad

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 4,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 10,5 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-augusti, har försäljningen av kläder ökat med 1,1 procent. Skoförsäljningen har ökat med 5,8 procent.

Försäljningen av kläder som säljs via e-handel, mätt i löpande priser, ökat med 7,9 procent jämfört med samma månad förra året. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-augusti, har försäljningen av kläder via nätet ökat med 2,0 procent. 

Augusti Ackumulerat   2014
Butiker     Kläder 4,7 % 1,1 %
Skor 10,5 % 5,8 %

Augusti Ackumulerat   2014
E-handel Kläder 7,9 % 2,0 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Augusti blev en riktigt bra månad för såväl skor, som ökade över tio procent, och kläder, som ökade med nästan fem procent. Värmen bidrog till att varorna från sommarrean såldes ut bra, samtidigt som hösten gjorde sig påmind. Det hjälpte höstförsäljningen att komma igång, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Jämförelsemånaden var dock svag. Försäljningen i augusti förra året minskade med 1,8 procent i klädbutikerna och med 3,2 procent på skosidan. Ackumulerat (januari- augusti) förra året var försäljningen - 0,1 procent för kläder och - 3,2 % för skor.

– Vi kan konstatera att också internethandeln hade en väldigt bra utveckling under augusti med närmare åtta procent i ökning, avslutar Mikael Sandström.

Stilindex 0814

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

 

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Från och med januari 2014 redovisas även e-handelsförsäljningen i Stilindex. I samband med detta har en uppdatering av beräkningsmetoden genomförts.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar