Strejkvarsel slår hårt mot handeln

Svensk Handel är mycket kritiskt till det konfliktvarsel som Handels idag har överlämnat. En strejk får långtgående konsekvenser inte enbart för butiker och handelsföretag utan även för restaurangbranschen och industrin.

– Handels varslar om en strejk som drabbar både företag, medarbetare och konsumenter. Detta för att tvinga fram löneökningar på nivåer långt över vad andra fackförbund har fått, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

Handelsfacket har erbjudits 2,6 procent i löneökningar, men kräver 4,7 procent inom detaljhandeln vilket är långt över den i samhället etablerade lönenormen.

– För handeln är varje strejkdag en förlorad dag, som inte går att ta igen. Många handlare har haft ett tufft år bakom sig och en strejk kan hota ett företags överlevnad, säger Dag Klackenberg.

Varslet innebär att stora delar av handeln berörs direkt eller indirekt. Tyngdpunkten i varslet ligger på ett antal stora lager. Det innebär att varuförsörjningen både till detaljhandeln, restaurangbranschen och industrin påverkas.

– Det enda positiva med ett varsel är att Handels nu måste gå med på medling. Vi hoppas naturligtvis på att kunna undvika konflikt, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

De nuvarande kollektivavtalen för detalj- och partihandeln löper ut den 31 mars 2012. Förhandlingarna mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund berör cirka 200 000 butiksanställda inom detaljhandeln samt cirka 25 000 medarbetare på lager och grossistföretag inom partihandeln.

Som bilaga till detta pressmeddelande finns det varseldokument med samtliga berörda arbetsplatser som Handelsanställdas förbund idag har överlämnat.

För intervjuförfrågningar eller mer information kontakta gärna:

Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel
010-471 86 50
erik.boman@svenskhandel.se

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar