Svag modeförsäljning i mars

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,9 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 3,2 procent. Hittills i år, januari-mars, har försäljningen av kläder ökat med 1,2 procent. Skoförsäljningen har ökat med 0,1 procent.

Försäljningen av kläder som säljs via e-handel kan inte redovisas för mars månad.

Mars Ackumulerat 2015
Butiker Kläder -1,9 % 1,2 %
Skor -3,2 % 0,1 %
E-handel* Kläder - -

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Mars blev inte en särskilt stark månad. En bidragande orsak är att månaden hade en viktig lördag mindre än förra året. På skosidan hade vi också en väldigt stark jämförelsemånad med en ökning på över 20 procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även den tidiga våren kom av sig, fortsätter han.

– Man bör alltid slå samman utvecklingen i mars och april för att få en rättvis bild av vårförsäljning och jag bedömer att april kommer att vissa plussiffror. Dels är jämförelsemånaden svag och dels verkar april ha börjat bra, vilket gör att jag vågar vara optimistisk, avslutar Mikael Sandström.

*För få svarande under mars månad.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Hedström, kanslichef Svensk Handel Stil 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar