Svensk Handel står bakom förändrade strejkregler

Parterna på arbetsmarknaden har enats om en lösning på situationen i Göteborgs hamn. Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Enligt Svensk Handel visar förslaget att arbetsmarknadens parter har förmåga att ta ett stort ansvar i svåra situationer. 

”Situationen i Göteborgs hamn har varit djupt otillfredsställande och skadat svenska handelsföretag. Det är glädjande att parterna på svensk arbetsmarknad nu enats om ett förslag till hur konfliktreglerna bör ändras så att den typ av stridsåtgärder som Göteborgs hamn utsatts för blir otillåtna”, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Svensk Handel har haft kontakt med många handelsföretag som vittnat om hur den utdragna situationen i Göteborgs hamn vållat stora problem och inneburit kraftigt ökade kostnader.

”För att butikshyllor runt om i landet ska fyllas med rätt varor vid rätt tidpunkt är det avgörande att logistiken fungerar. Hamnen är ett viktigt nav för varuleveranser och det är avgörande för handelsföretagen att driften av hamnen sker på ett förutsägbart sätt”, säger Tomas Undin.

Förslaget från parterna innebär samtidigt inga reella inskränkningar för seriösa parter på arbetsmarknaden. En självklar utgångspunkt är att stridsåtgärder inte ska användas i andra syften än att få till stånd kollektivavtal som innebär fredsplikt.

Förslaget kommer nu att överlämnas till regering och riksdag.

För mer information ring gärna:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att parterna på svensk arbetsmarknad nu enats om ett förslag till hur konfliktreglerna bör ändras så att den typ av stridsåtgärder som Göteborgs hamn utsatts för blir otillåtna.
Tomas Undin, förhandlingschef Svensk Handel