Svensk Handel välkomnar krafttag mot stöldligor

Regeringen har presenterat åtgärder för att bekämpa de internationella stöldligorna. Svensk Handel som länge har påtalat problemen med utländska stöldligor som systematiskt stjäl från landets butiker välkomnar att regeringen tar frågan på allvar och nu agerar. 

Skärpta straff mot systematiska stölder, kriminalisering av försök till häleri och försvåra att föra ut stöldgods ur Sverige är några av de förslag som regeringen presenterar för att komma åt de internationella stöldligorna.

”Vi har haft en konstruktiv dialog med regeringen och välkomnar att de tar krafttag mot den organiserade brottsligheten som drabbar handeln. För att förslagen ska bli verklighet krävs också tillräckliga resurser och en tydlighet kring styrning och ansvar”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. 

Svensk Handels stöldrapport visar att två tredjedelar av stölderna som drabbar handeln sker av vaneförbrytare som systematiskt stjäl. Ett växande problem är de utländska ligor som relativt riskfritt opererar i svenska butiker. När de väl grips döms de ofta till böter som oftast aldrig betalas.

”Påföljderna har varit otillräckliga. De yrkeskriminella gör sina riskkalkyler ordentligt och då framstår Sverige som en lukrativ marknad. Regeringens förslag tar steg i rätt riktning för att skapa en tryggare miljö i våra butiker”, säger Per Geijer.

För mer information ring gärna:
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 0767-81 86 96

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 11 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har haft en konstruktiv dialog med regeringen och välkomnar att de tar krafttag mot den organiserade brottsligheten som drabbar handeln.
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel