Temperaturen stiger inom handeln

I denna månads Handelsbarometer fortsätter handlarnas framtidstro att öka. Sammantaget stiger framtidsindikatorn med 6 enheter jämfört med föregående månad och landar på 7. Handlarnas tro på utvecklingen i den egna butiken fortsätter också att öka och kaxighetsindikatorn stiger med 4 enheter och landar på 34. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

– Efter ett skakigt år börjar handeln återfå sin framtidstro och fler butiker vågar anställa och expandera. Utsikterna för den svenska och europeiska konjunkturen är fortfarande svag, men hushållen har blivit mer positiva till den egna ekonomin och det gynnar handeln, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Minskad pessimism beträffande utvecklingen av antalet anställda i detaljhandeln
Andelen handlare som tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att minska uppgår i denna månads Handelsbarometer till 31 procent, vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med föregående månad. Endast 4 procent av handlarna tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att öka och 65 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat. Handlarna är mer optimistiska när det gäller antalet anställda i den egna butiken, 9 procent tror att det kommer att öka och endast något fler (12 procent) tror att det kommer att minska.

Fortsatt stark tro på utvecklingen i den egna butiken
Andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka uppgår till 51 procent. I dagligvaruhandeln tror hela 66 procent av handlarna att försäljningen kommer att öka och endast 4 procent att den kommer att minska. I sällanköpsvaruhandeln är optimismen lägre och 40 procent av handlarna tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka.

För mer information ring gärna:
Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010-47 18 548
Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18 610

Om Handelsbarometern
Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen. Handelsbarometern ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handelsbarometern baseras på en panel av butikschefer/butiksägare inom detaljhandeln. Du hittar rapporten och mer information om Handelsbarometern på www.svenskhandel.se.

Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på försäljning och antalet medarbetare i den egna butiken samt för detaljhandeln i stort under de kommande tre månaderna

Handelsbarometerns Kaxighetsindikator beräknas som nettotalet för en fråga om butikschefernas framtida förväntan om sin egen försäljningsutveckling i förhållande till försäljningsutvecklingen för detaljhandeln i stort.

 

Svensk Handel är till medlemsantalet den största organisation inom Svenskt Näringsliv. Vi har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti-, detaljhandel och import. www.svenskhandel.se

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar