Trendbrott för modehandeln?

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 8,7 procent jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 5,5 procent.

Hittills i år, januari-oktober, har försäljningen av kläder ökat med 2,1 procent och skoförsäljningen har ökat med 1,1 procent.

Oktober Ackumulerat 2015
Butiker Kläder 8,7% 2,1%
Skor 5,5% 1,1%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

Efter flera år av en negativ försäljningsutveckling under höstsäsongen ökar nu modehandeln för andra månaden i rad.

– Det är en rejäl ökning med 5,5 procent för skor och hela 8,7 procent för kläder. Det är ovanligt att både september och oktober ökar – ofta är försäljningsökningen den ena månaden på bekostnad av den andra, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Om försäljningen varit sämre hade vi säkert skyllt på vädret men dessa ökningar har skett i några av de torraste och varmaste höstmånaderna på mycket länge varför ett trendbrott kan vara på väg för branschen. Nu ska det bli spännande att se vad november kommer att ha för utveckling. Jag tror dock inte vi kommer att se någon större tillbakagång i alla fall, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar