Var femte handlare utsatt för hotfullt beteende senaste månaden

Svensk Handels Säkerhetsindex visar att drygt en tredjedel av handlarna (36 %) utsatts för brott den senaste tiden. Det är en ökning med tre procen-tenheter från förra mätningen. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att allt fler handlare utsatts för hotfulla situationer den senaste månaden.

En femtedel av butikerna (19 %) uppger att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månade. Det är en ökning med 4 procentenheter från den senaste mätningen.

– Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker. I vissa fall har det gått så långt att brottsligheten får medarbetare att lämna sina jobb. Det är en oacceptabel utveckling som vi snabbt måste bryta, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

För att synliggöra brotten som drabbar handeln har Svensk Handel lanserat en åter-kommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Resultaten från andra kvartalet 2018 redovisas i tabellen nedan.

Var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan 
Trygghetsbarometern för andra kvartalet visar att drygt var fjärde butik (28 %) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan.

– Handeln är mycket brottsutsatt och det krävs en attitydförändring från rättsväsen-dets sida. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från svenska butiker. Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar, säger Per Geijer.

Drygt varannan handlare (55 %) anmäler inte den stöld som de varit utsatt för. Den vanligaste anledningen (47 %) är att handlarna upplever att det inte leder någonstans eftersom polisen avskriver ärendet direkt eller lägger ned utredningen.

Svensk Handels säkerhetsindex – fler än var tredje handlare brottsutsatt senaste tiden
Svensk Handels Säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brotten eller händelserna. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse räknas denna butik bara en gång.

Säkerhetsindex för andra kvartalet 2018 uppgår till 36 procent, det är en ökning med 3 procentenheter från första kvartalet 2018 (33 %).

För eventuella frågor kontakta:
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 18 69

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör mer än en tiondel av Sveriges BNP och de cirka 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker. I vissa fall har det gått så långt att brottsligheten får medarbetare att lämna sina jobb.
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel