Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Fortsatt stark tillväxt under god lönsamhet

Första halvåret 2007
• Nettoomsättningen ökade med 70 % till 52,7 MSEK (31,0)
• Rörelseresultatet ökade med 66 % till 22,6 MSEK (13,6)
• Rörelsemarginalen uppgick till 43 % (44)
• Resultatet efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (10,1)
• Resultatet per aktie uppgick till 0,81 SEK (0,51)

Andra kvartalet 2007
• Nettoomsättningen ökade med 51 % till 25,3 MSEK (16,8)
• Rörelseresultatet ökade med 44 % till 10,2 MSEK (7,1)
• Rörelsemarginalen uppgick till 40 % (42)
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 MSEK (5,5)
• Resultatet per aktie uppgick till 0,37 SEK (0,27)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2007
• Årsstämman den 18 april beslutade om utdelning 0,75 SEK per aktie
• Karl Perlhagen valdes till ny styrelseledamot
• Bolaget har lanserat sin första tyska jobbsajt
• Peter Heuman har rekryterats som ny VD och tillträder 1 oktober 2007


Kommentar från VD
” Vi hade en stark utveckling under det första kvartalet, följt av ett stabilt april-juni. Vi är inte nöjda med andra kvartalets omsättningstillväxt. Andra kvartalet har delvis påverkats negativt av många helgdagar samt relativt hög personalomsättning. Det som är positivt under andra kvartalet är att försäljningsstarten i Tyskland har varit bra. Rörelsemarginalen under första halvåret uppgick till 43 % vilket åter bekräftar att vi har en väl fungerande affärsmodell.

Under första halvåret har vi tagit ett steg i rätt riktning mot vårt delmål att omsätta 500 MSEK och ha verksamhet i minst sju europeiska länder år 2010. Jag ser med fram emot en stark utveckling under resten av året. Jag är glad att 1 oktober överlämna VD-ansvaret till Peter Heuman och att få återgå till min tidigare roll som försäljningschef. ”

Om oss

Svensk Internetrekrytering är en ledande aktör på den nordiska jobbsajtmarknaden. Svensk Internetrekryterings affärsidé är att erbjuda effektiva platsannonslösningar på internet.

Dokument & länkar